۱۳۹۵/۱۲/۰۳ - اسفند ۳

راهنمای سفر به باکو

واحد پول : منات ارزش پولی :هر یک منات ۲۰٫۱۸۷ ریال اختلاف ساعت : نیم ساعت جلوتر               باکو / عروس قفقاز، سرزمین […]