۱۳۹۵/۱۲/۰۳ - اسفند ۳

شیراز

نمیخوای بری شیراز؟   شیراز / پایتخت فرهنگی ایران، شهر شعرا ،‌ شهر عشاق             این شهر یکی از شهرهای بزرگ کشور و مرکز استان فارسه […]