۱۳۹۶/۱۱/۱۵ - بهمن ۱۵
پل یاووز سلطان سلیم استانبول

پل یاووز سلطان سلیم استانبول

پل یاووز سلطان سلیم استانبول عریض‌ ترین پل معلق پل یاووز سلطان سلیم استانبول عریض‌ ترین پل معلق جهان و سومین پل عظیم تنگه بسفر که در استانبول ساخته شده […]