۱۳۹۵/۱۲/۱۴ - اسفند ۱۴

جاکارتا

راهنمای سفر به جاکارتا         مسجد استقلال   طرح مسجد استقلال که یکی از بزرگترین مساجد جهانه، از زمان استقلال اندونزی شروع شد و به خاطر […]