شرکت هواپیمایی یلدا سیر پارسیان 

 ( طراحی و سئو )

تور کربلا , تور هوایی کربلا , تور کربلا هوایی , تور کربلا زمینی , تور زمینی کربلا

تور کربلا هوایی و زمینی

تور کربلا هوایی و زمینی همه روزه برگزار می شود ، زمینی از همه شهر ها .
پشتیبان شما از 9 الی 22 هستیم .
شما می‌توانید طی 24 ساعت شبانه‌ روز، تور خود را رزرو و آنلاین خریداری کنید.
در صورت داشتن پرواز رفت و برگشت به عراق می توانید به تور ما ملحق شوید، قیمت پرواز از تور شما کسر خواهد شد

تعداد تورها : 36

قیمت

تا 33400000 تومان

33,400,000 تومان

4,300,000 تومان

نوع سفر

هتل

شهر

مرتب سازی براساس :

قیمت ها برای یک بزرگسال

نوع سفر : زمینی

هتل : السباط کربلا

اقامت : 7 روز و 6 شب

تاریخ حرکت : چهارشنبه, 27 تیر 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 10

قیمت : 7,990,000 تومان

پیشنهاد ویژه

نوع سفر : هوایی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : پنج‌شنبه, 28 تیر 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 13

قیمت : 15,500,000 تومان

نوع سفر : زمینی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 7 روز و 6 شب

تاریخ حرکت : پنج‌شنبه, 28 تیر 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 9

قیمت : 9,190,000 تومان

پیشنهاد ویژه

نوع سفر : هوایی

هتل : السباط کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : شنبه, 30 تیر 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 9

قیمت : 14,500,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : یکشنبه, 31 تیر 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 15

قیمت : 15,500,000 تومان

نوع سفر : زمینی

هتل : السباط کربلا

اقامت : 7 روز و 6 شب

تاریخ حرکت : یکشنبه, 31 تیر 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 14

قیمت : 8,100,000 تومان

پیشنهاد ویژه

نوع سفر : هوایی

هتل : السباط کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : دوشنبه, 01 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 10

قیمت : 14,500,000 تومان

پیشنهاد ویژه

نوع سفر : هوایی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : دوشنبه, 01 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 15

قیمت : 15,500,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : القمر

اقامت : 6 روز و 5 شب

تاریخ حرکت : سه‌شنبه, 02 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 13

قیمت : 33,300,000 تومان

پیشنهاد ویژه

نوع سفر : هوایی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : سه‌شنبه, 02 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 15

قیمت : 15,500,000 تومان

پیشنهاد ویژه

نوع سفر : هوایی

هتل : السباط کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : چهارشنبه, 03 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 9

قیمت : 14,500,000 تومان

نوع سفر : زمینی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : چهارشنبه, 03 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 15

قیمت : 9,290,000 تومان

نوع سفر : زمینی

هتل : السباط کربلا

اقامت : 7 روز و 6 شب

تاریخ حرکت : پنج‌شنبه, 04 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 12

قیمت : 8,100,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : السباط کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : شنبه, 06 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 10

قیمت : 17,300,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : شنبه, 06 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 13

قیمت : 18,200,000 تومان

نوع سفر : زمینی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : شنبه, 06 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 12

قیمت : 9,490,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : یکشنبه, 07 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 13

قیمت : 18,200,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : السباط کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : دوشنبه, 08 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 10

قیمت : 17,900,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : دوشنبه, 08 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 15

قیمت : 18,200,000 تومان

نوع سفر : زمینی

هتل : السباط کربلا

اقامت : 7 روز و 6 شب

تاریخ حرکت : دوشنبه, 08 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 13

قیمت : 8,300,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : القمر

اقامت : 6 روز و 5 شب

تاریخ حرکت : سه‌شنبه, 09 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 12

قیمت : 33,400,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : قصرالدور کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : سه‌شنبه, 09 مرداد 1403

مبدا حرکت : اصفهان

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 18

قیمت : 19,500,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : سه‌شنبه, 09 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 15

قیمت : 18,700,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : السباط کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : چهارشنبه, 10 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 10

قیمت : 18,500,000 تومان

نوع سفر : زمینی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : چهارشنبه, 10 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 15

قیمت : 9,950,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : پنج‌شنبه, 11 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 14

قیمت : 18,700,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : جمعه, 12 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 15

قیمت : 19,700,000 تومان

نوع سفر : زمینی

هتل : السباط کربلا

اقامت : 7 روز و 6 شب

تاریخ حرکت : جمعه, 12 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 15

قیمت : 8,800,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : السباط کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : شنبه, 13 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 10

قیمت : 19,100,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : یکشنبه, 14 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 13

قیمت : 20,200,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : القمر

اقامت : 6 روز و 5 شب

تاریخ حرکت : دوشنبه, 15 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 15

قیمت : 33,300,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : السباط کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : دوشنبه, 15 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 10

قیمت : 19,100,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : دوشنبه, 15 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 13

قیمت : 20,400,000 تومان

نوع سفر : زمینی

هتل : السباط کربلا

اقامت : 7 روز و 6 شب

تاریخ حرکت : دوشنبه, 15 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 12

قیمت : 9,300,000 تومان

نوع سفر : زمینی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : دوشنبه, 15 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 15

قیمت : 10,990,000 تومان

نوع سفر : هوایی

هتل : الهنون کربلا

اقامت : 8 روز و 7 شب

تاریخ حرکت : سه‌شنبه, 16 مرداد 1403

مبدا حرکت : تهران

مقصد : نجف

ظرفیت باقی مانده : 16

قیمت : 20,700,000 تومان

پشتیبان و مشاوره شما !
هر روز هفته از ۹ صبح تا 10 شب

تور کربلا هوایی و زمینی ویژه با قیمت ارزان همراه با سفر به نجف ، کاظمین ، سامرا با هتل های درجه الف و vip در این پیج قابل مشاهده هست . تور کربلا هوایی و زمینی در ایام محرم ، صفر ، اربعین ، ماه رمضان ، عید نوروز و تمامی فصل ها برگزار می شود.

 • تور هوایی کربلا از تهران (فرودگاه امام) به سمت نجف یا بغداد بلعکس می باشد.
 • تور کربلا زمینی از تهران ( ترمینال غرب آزادی ) به سمت مرز مهران حرکت می کند .
 • تور زیارتی از مشهد و سایر شهرها به نجف هم برگزار می شود .

برای رزرو تور زمینی و هوایی کربلا و هتل های عراق با ما تماس بگیرید .

اطلاعات آفر و تخفیفات ویژه تور های زیارتی ما در ...

مدارک مورد نیاز ثبت نام تور هوایی و زمینی کربلا و نجف

 • برای سفر به کربلا (عراق) نیاز به اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار می باشد
 • هزینه عوارض ورود به کشور عراق برداشته شده است
 • هزینه خروج از کشور 45.000 تومان
 • ایرلاین پرواز یک روز قبل از حرکت مشخص می شود

خدمات تور کربلا هوایی و زمینی

 • بیمه مسافرتی تا زائر 75 سال
 • صبحانه ، ناهار ، شام ، میوه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • مدیر کاروان و مداح
 • صدور ویزا ( ویزا حذف شده است )
 • گشت شهری
 • زیارت دوره
 • هزینه کودک زیر 2 سال و زیر 6 سال( تماس بگیرید )

پرسش های شما

آیا دو دز واکسن کرونا یا کارت واکسن کرونا برای سفر به عراق الزامی است ؟

خیر دو دز واکسن کرونا و داشتن کارت واکسن الزامی نمی باشد و بدون واکسن و کارت می توانید به عراق سفر کنید .

 

بیمه مسافرتی شامل چه سنی نمی شود ؟

فقط افراد بالای 75 سال شامل بیمه مسافرتی نمی شوند .

 

چه ساعتی باید در فرودگاه حضور داشته باشیم ؟

حضور مسافرین ۳ ساعت قبل از حرکت در فرودگاه امام خمینی( ره) الزامی می باشد . کنترل گذرنامه و ممانعت خروج از کشور و عوارض ورود به عراق به عهده مسافر می باشد.

 

در صورتی که مسافر تور را کنسل کند آیا مبلغ تور استرداد خواهد شد ؟

در صورت که کنسلی از طرف شرکت هواپیمایی باشد مبلغ تور به صورت کامل استرداد می شود . در صورتی که مسافر تور را کنسل کند نسبت به تاریخ کنسلی، مبلغ استردادی محاسبه می شود و به حساب مسافر واریز می گردد .

 

آیا احتمال تغییر در هتل ها است ؟

بله در صورت جا ندادن هتل های مورد نظر هتل مشابه جایگزین میگردد .

 

ساعت پرواز رفت تور را چه زمانی اعلام می کنید ؟

زائران محترم تور کربلا ساعت پرواز رفت 1 روز قبل پرواز به مسافرین اعلام می گردد و تمامی مدارک در فرودگاه توسط مدیر کاروان معرفی شده توسط آژانس به مسافران تحویل داده می شود .

 

آیا در تور های زمینی شام شب اول به عهده مسافر است ؟

بله در تورهای زمینی شام شب اول به عهده خود مسافر می باشد.

 

کارت پایان خدمت ندارم چطور می توانم با تور یا کاروان شما سفر کنم ؟

بدون کارت پایان خدمت و پاسپورت شما نمی توانید به عراق سفر کنید . اما اگر دانشجو یا محصل هستید با گرفتن گواهی اشتغال به تحصیل و نامه از مجموعه ما و دادن وثیقه به نظام وظیفه می توانید به عراق سفر کنید .


آیا مدت زمان تور قابل افزایش یا کاهش است ؟

امکان افزایش ندارد ولی برای کاهش روزها باید با پشتیبانی عتبات صحبت کنید .

 

در سفر زمینی کربلا از چه مرزهایی خارج می شویم ؟

بستگی به مبدا سفر شما دارد اما سفرها از مرز مهران ، شلمچه ، خسروی و چذابه می باشد

 

تفاوت تورهای سازمان حج و تورهای گردشگری

سازمان حج و زیارتی 3 شب کربلا 3 شب نجف 1 شب کاظمین و گشت شهری در سامرا ، تورها را اجرا می کند.

اما گردشگری  2 شب نجف 5 شب کربلا و به صورت گشت شهری کاظمین و سامرا را اجرا می کند.

غذای تور سازمان حجی از آشپزخانه مرکزی در نجف و کربلا و کاظمین که مربوط به سازمان هست طبخ داده شده و به هتل ارسال می شود.

غذای تور گردشگری توسط آشپز ایرانی در خود هتل طبخ داده می شود.

افراد نظامی در حال خدمت با هر ارگانی که هستند اجباراً  باید با تورهای زیر نظر سازمان حجی از کشور خارج شوند مگر اینکه ارگان مربوطه تاییده خروج به آنها بدهد.

نظامی های بازنشسته بالای 5 سال می توانند با هر دو تور سازمان حجی و گردشگری به سفر عتبات بروند.

عموماً تورهای سازمان حجی در صورت تکمیل اجرا می شود در صورت تکمیل نشدن تور به تاریخ دیگری موکول خواهد شد.

اما تورهای گردشگری به خاطر چارتر بودن پرواز با هر ظرفیتی در ثبت نام ، تور  خود را اجرا می کند.

برنامه سفر تور کربلا

تور هوایی : پرواز از فرودگاه امام به سمت نجف می باشد و از نجف زائرین محترم ترانسفر می شوند

تور زمینی : مسیر تور زمینی کربلا از تهران ترمینال غرب آزادی با اتوبوس به سمت مرز مهران می باشد . پس از رسیدن به مرز مهران ارائه مدارک و کارهای بین مرزی انجام می شود و سپس بعد از توقف و استراحتی کوتاه با اتوبوس عراقی به سمت نجف حرکت می کنند .

برنامه سفر تور زمینی و تور هوایی کربلا در عراق یکسان می باشد .

بعد از رسیدن به نجف ، طبق پکیجی که انتخاب کردن در این شهر زائرین عزیز اقامت می کنند .گشت شهری نجف شامل بازدید و زیارت حرم حضرت علی (ع) ، زیارت مسجد کوفه ، مسجد سهله و زیارت اماکن .

در صورت توافق بین مدیر کاروان و زائرین محترم به زیارت و بازدید وادی ‌السلام و قبر دو پیامبر به نام های حضرت هود و حضرت صالح و سایر مکان های زیارتی و سیاحتی نجف پرداخته می شود .

بعد در نجف با اتوبوس زائرین عزیز به سمت کربلا ترانسفر می شوند و در کربلا اقامت می کنند ، گشت شهری کربلا شامل بازدید و زیارت از مقام امام زمان ، نهر القمه ، کف‌العباس ، تل زینبیه ، حرم امام حسین ، حرم حضرت اباالفضل ‌العباس ، دو طفلان مسلم و سایر مکان های زیارتی و سیاحتی در کربلا.

و روز آخر هم بازدید و زیارت کاظمین ، امام موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع) و سپس حرکت به سمت سامرا و زیارت امام هادی (ع) ، امام حسن عسکری (ع) و حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان (ع) .

و در آخر زائرین تور کربلا هوایی به سمت فرودگاه نجف ترانسفر می شوند ، و زائرین تور کربلا زمینی با اتوبوس به سمت مرز مهران حرکت می کنند .

 

14 نکته ضروری برای زائرین عتبات ؟

1 – زائرین عزیز فقط در قالب کاروان های معتبر زیر نظر سازمان گردشگری و یا سازمان حج و زیارت برای زیارت عتبات عالیات اقدام کنید .

2 – برای رزور تور عتبات از سایتهای معتبر سازمان حج و زیارت یا سازمان گردشگری استفاده کنید .

3 – برای زیارت کربلا و نجف به هیچ عنوان به صورت غیر مجاز وارد خاک عراق نشوید.

4 – در بازه های زمانی شلوغ مثل محرم و اربعین به خاطر ازدحام جمعیت از مهر شدن گذرنامه هنگام ورود به عراق اطمینال حاصل نمایید تا موقع خروج با مشکل روبرو نشوید ،( در صورت سفر با تور انجام این مراحل با کاروان می باشد)

5 – مراقب گذرنامه و اسناد هویتی خود باشید .

6 – برای امنیت بیشتر با نیروی نظامی عراق همکاری لازم را انجام دهید ( بازرسی های امنیتی ) .

7 – از عکاسی و فیلمبرداری از اماکن ممنوعه خودداری نمایید .

8 – به خاطر احتمال به بیماری محیطی بهداشت را رعایت کنید. در صورت مصرف دارو خاص برای مدت اقامت خود دارو همراه خود داشته باشید . ( داروهای مجاز)

9 – حمل هر گونه مواد مخدر ممنوع حتی به مقدار مصرفی و کم به عنوان دارو

10 – در هنگام مراجعه به صرافی و اماکن مشابه زیارتی مراقب باشید و با مدیر کاروان هماهنگ کنید .تا از خطر احتمال به دام افتادن شیادان و سرقت پول در امان باشید .

11- از برخورد کلامی غیرمعمول با مأموران نظامی و امنیتی اجتناب نمایند.

12 – از انجام اعمال خارج عرف مذهب شیعه در هنگام زیارت عتبات خودداری نمایید .

13 – در صورت اعزام با کاروان به صورت زمینی و هوایی ، مشخصات کاروان خود را داشته باشید . تا در صورت جدا شدن از کاروان راحت تر آنها را پیدا کنین .

14 – از سالم بودن آب و مواد غذایی در عراق اطمینان حاصل نمایید.

 

تور زیارتی و عتبات

یلدا سیر پارسیان در آستانه دهمین سال فعالیت خود می کوشد تا بهترین خدمات رزرو هتل ، بلیط هواپیما ، بلیط چارتر را در تور زیارتی و عتبات در ایام مختلف سال را ارایه دهد.

 

تور هوایی کربلا در محرم

تور هوایی کربلا محرم بخصوص تاسوعا و عاشورا برای عزاداری امام حسین (ع) بیش از پیش افزایش می‌یابد. این روزها خیل عظیمی از شیعیان و محبان اهل بیت برای زیارت و عزاداری راهی کربلا و دیگر شهرهای زیارتی عراق می‌شوند.

 

تور هوایی کربلا اربعین

اربعین حسینی و عاشقان و شیفتگان اباعبدالله الحسین(ع) خود را برای زیارت پیاده حضرتش آماده می‌‌‌کنند. قطعا رفتن به چنین سفری برای شیفتگان و والهان حضرت، سفری رؤیایی است که هر سختی را بر جان می‌‌خرند تا به فیض عظیم آن زیارت نائل شوند.

 

تور هوایی کربلا در ماه رمضان

در ماه رمضان سفر به کربلا به صورت تور زمینی کربلا ، تور هوایی کربلا و تور ویژه شب قدر می باشد.

 

تور هوایی کربلا عید غدیر خم و عید قربان

در تمام طول سال زائران برای زیارت به کربلا می‌روند اما در ایام مقدس و خاص مانند عید غدیر خم و عید قربان و حتی عید نوروز شهر مملو از زائر می‌شود. در این ایام به‌علت بالا بودن قیمت هتل‌ها قیمت تور کربلا هوایی کمی گرانتر از ایام معمولی سال می‌شود.

 

سفر به کربلا

کربلا از شهرهای کشور عراق و از سرزمین های مقدس و پراهمیت نزد شیعیان است.اهمیت این شهربیش از هر چیز به سبب وقوع شهادت امام حسین (ع) و یارانش در واقعه عاشورا و نیز وجود حرم امام حسین و حضرت عباس (ع)در آن است .شیعیان از سرتاسر جهان برای زیارت در مناسبت های گونان به این شهر می آیند . سفر به کربلا به صورت تور هوایی کربلا و یا تور زمینی کربلا در ایام عزاداری محرم و صفر و به ویژه اربعین بیشتر است که گروه های مختلف با پای پیاده به کربلا می آیند .علاوه بر این در نیمه شعبان هم شیعیان زیادی با پای پیاده خود را به کربلا می رسانند.

با دنبال کردن ما در فضای مجازی از قیمت انواع ویزا و جدید ترین تورهای خارجی و داخلی و ،تور هوایی کربلا ، تور عتبات  با خبر شوید.

254 پاسخ

 1. سلام خدمت اون عزیزانی که دوست دارن درباره کیفیت تور کربلا تو نظرات اطلاعات کسب کنن باید بگم من سفر اولی کربلا با این شرکت مسافرتی بودم. کاروان با مدیریت اقای اقایی بسیار بانظم وبا برنامه همه چی عالی بود بسیار بهره بردیم از این مسافرت .حالا این وسط شرایط هتل یا غذا کمی مساله داشت که اونم ربطی به شرکت مسافرتی نداشت کلا کشور عراق تمیز نیست و کمی سطح پایینه به نظرم اگر نیت قلبی زیارت باشه این خورده ریزه ها اصلا اهمیت نداره اینم بسته به انتظارتون از مسافرت هستش. در اخر هم هرکه دارد هوس کرببلا بسم الله

 2. سلام تجربه دوبار زیارت کربلای معلی رو با یلدا سیر داشتم .بسیار هتل ها تمیز و تقریبا میشه گفت نزدیک به حرم هستن .از نظر پذیرایی و نظم کاروان خوب بوده و انشاله که برقرار باشه و زیارت هرساله قسمتمون باشه با یلدا سیر

 3. سلام وقت بخیر . تور کربلا برای خرداد ماه کی ثبت نام دارین؟ برا بچه ۱۱ ساله هزینه به چه صورتی هست؟

 4. باسلام و خسته نباشید
  تور کربلا برای عید نوروز 1402 کی ثبت نام شروع میشه
  برای بچه دو سال چقدر هزینه می شود.

  1. اگر خلوص نیت باشد زیارت عزیزترین عزیزان نیازی به مداح و گریه انداز ندارد. یک عمر اگه مداحان تاثیر داشتند برای سفر زیارتی کوتاه حضورشان الزامی نبود. بابی انت و امی یا اباعبدالله.

 5. با عرض سلام و خسته نباشید، کدام از هتل های که در سایت موجود دارید از نظر نظافت و غذا برای کربلا و نجف پیشنهاد می دهید؟

 6. سلام برای کودکان بالای ۵ سال که تازه واکسیناسیونشون شروع شده برای سفر کربلا واکسن زدنشون الزامی هست؟اگر هست یک دوز کافیه؟

 7. سلام خدا قوت
  تور هوایی رفت و برگشت برای ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ و برگشت ۲ فروردین ۱۴۰۱ دارید؟
  اگر دارید اطلاع بدید
  یک دنیا ممنونم

 8. سلام وقت شما بخیر
  ببخشید مگر شما نمیگین زیر نظر سازمان حج و زیارت هستین پس چرا 10دلار جهت ورود به عراق رو میگیرین آخه نوشتین اگر زیر نظر سازمان گردشگری باشین باید 10دلار پرداخت بشه.این جریانش چیه؟ و اینکه برای اواخر اسفند تورهاتون کی باز میشه؟

   1. سلام و وقت شما بخیر. ببخشید بلیط ها بصورت رفت و برگشت هستن؟ یا فقط رفت؟ و اینکه کاروانی به سمت کربلا اعزام میشیم؟ راهنمایی هست ک اونجا مارو راهنمایی بکنه بعد از ورود به عراق؟

 9. سلام ممنون که به سوالم جواب دادید. فقط پسر چون 15 سالشه شرایطش چطوره با کاروان شما بیاد؟چه اتاقی بهش میدید؟ چه مدارکی میخواهید؟؟

 10. سلام
  با توجه به اوضاع نابسامان عراق ، آیا کاروان ها هنوز پابرجاست ؟ امنیت زائرین چگونه است ؟ در غیر اینصورت چنانچه مجددا سفرها از سر گرفته شود چگونه اطلاع رسانی میکنید ؟ ممنون

 11. باسلام
  چنانچه برای تور زمینی اقدام کنیم ، آیا پرداخت عوارض خروج از کشور با ماست یا با شما ؟ اگر با مسافر است چقدر است ؟ ممنون

 12. سلام و وقت بخیر
  آیا امکان سفر دو روزه هوایی کربلا با مدیریت شما برای یک نفر وجود دارد یا خیر؟ اگر بله هزنیه اش چقدر می شود؟

  تشکر

   1. درود سوالی داشتم از خدمتتون پاسپورت من تا ۱۴۰۱/۳/۱۷ تاریخ انقضا پاسپورتم هست و شما نوشتید ۵ ماه باید اعتبار داشته باشه الان من نمیتونم با تور سوم بهمن شما همراه بشم؟

 13. سلام
  برای سفر زمینی آیا اتوبوس vipهستش؟
  بعدش ما درخواست پاسپورت دادیم ولی هنوز نیومده اگه رزرو کنیم امکان جابه جایی تاریخی هستش؟
  برای رزرو بلیط چیکار باید بکنیم؟
  ایام تعطیل هم پاسخگو هستید؟

 14. باعرض سلام و خسته نباشید.
  قرض از مزاحمت می خواستم بدونم هواپیما از اینجا به کدوم شهر عراق میره چون من جست وجو کردم ودیدم که مستقیم به کربلا نمیره میخواستم بدونم دقیقا به کدوم شهر میره وبعدش چجور میرویم کربلا؟

 15. با سلام و دعای خیر ..ببخشید من یه سوالی داشتم مبنی بر این که دو نفر از کشور جمهوری آذربایجان میخوان بیان ایران تا با خانواده بنده باهم دیگه بریم کربلا .شرایطش رو میتونین بگین و کمکم کنید تا با تور ایران باهم بریم با اونا

 16. با سلام
  من برای ایام عرفه برای کربلا بلیط میخواستم البته نمیدونم بلیطیه چجوریه؟ باید حظوری مراجعه کنم یا ویزا رو اینترنتی هم از سایت شما میشه گرفت؟ تخفیف داره؟ لطفا راهنمایی کنید متشکرم.

 17. با سلام و خسته نباشید.
  میخواستم بدونم روز عرفه کربلا چه مقدار شلوغ میشه ؟؟ مثل اربعین شلوغ میشه یا نه ؟ تعداد زوار به میلیون میرسه یا خیر ؟ واینکه تور برای روز عرفه دارین ؟؟

   1. سلام برا تورهای هوایی وام زیارتی نیز اختصاص پیدا می کنه و اگر وام تعلق میگیره میزان و نوع گرفتن وام رو بی زحمت توضیح بدید.

  1. سلام
   ما دو سال پیش روز عرفه کربلا بودیم
   ماشالله تعداد زایر خیلی زیاد بود. فک کنم میگفتن نزدیک سه میلیون نفر میشد

 18. باسلام.
  تور کربلاهوایی ویژه سازمان حج و زیارت از مشهد به نجف هم دارین؟ یا فقط از تهرانه؟
  درمورد هتلها آیا هتل الف حمام هم داره و اگر داره حمام و دستشویی باهمه یا مجزا هستن؟
  ما یک خانواده 4نفره هستیم میخاستم بدونم به ما یک واحد 4تخته اختصاص داده میشه یا باید با بقیه کاروان جای مشترکی باشیم؟
  در واحدهای هتل آیا ی آشپزخونه کوچیک هم وجود داره یا خیر؟

 19. سلام
  در تور هوایی ایا هزینه رفت و امد از هتل به سایر مکان های زیارتی مثل سامرا و کاظمینو… ب عهده زائره یا شما؟

 20. با سلام و احترام خدمت کارشناس محترم یلدا سیر
  با عنایت به تجربه خوب شرکت مسافرتی یلدا سیر پارسیان در برگزاری تورهای کربلای معلی
  بنده بهمراه خانواده ( 8 نفر ) میخواستیم عازم شویم
  فقط دو سوال مهم دارم که اگر لطف نمائید با دقت پاسخ دهید:
  1- بهترین آب و هوا + خلوت بودن ( مهم ) در چه بازه زمانی سال 98 میباشد؟
  2- بهترین هتل طرف قرارداد ( ترجیحاً درجه الف و بالاتر ) در نجف و کربلا را بفرمائید ؟
  تشکر از شما

  1. سلام
   بهترین زمان برای خلوت بودن ماه رمضان هست که تقریبا شرایط آب و هوایی مناسبی هم داره این ماه ، برای هتل هم معمولا هتل های درجه الف بهترین هستن که اسم هتل دو روز قبل پرواز مشخص میشه .

 21. سلام بر شما. خسته نباشید. من میخام با پرواز بیست و هشت اسفند برم. چهار نفریم با یک بچه سه ساله. مدارک چی باید بفرستم برای ثبت نام؟
  با تشکر

  1. سلام بله برای تور کربلا ویژه نوروز 98 حتما پیش ثبت نام لازم هست ، در صورتی که نام شما در قرعه کشی سازمان حج و زیارت در نیامد می توانید از تور های سازمان گردشگری (آزاد) استفاده کنید .

 22. سلام، روز بخیر.
  تور هوایی کربلا برای اواخر اسفند مشخص نشده ؟
  اسم رئیس کاروان ها مشخص است؟
  باتشکر از پاسخگویی شما.

 23. سلام خسته نباشید.من میخوام تو انشاالله اگه خدا بخواد تو این ماه برم کربلا‌.به نظر شما فصلش خوبه یا هوا خیلی سرد اونجا بمونم بهار برم؟

 24. سلام وقت بخیر
  بنده به عنوان دانشجو در عتبات عالیات پدیرفته شده ام
  تور هوایی
  یک سوال که داشتم امن هست اونجا؟چجوریاست؟
  برهزینه سفرمون ۳۵۰۰ تا۶۰۰ قید شده. ایابا این قیمت هتل درجه یک به زائرین داده میشه؟
  ممنون

 25. سلام ، تفاوت تورهای آزاد و حج و زیارت چیه که تفاوت قیمت حدود 500 هزار تومان داره . آیا از نظر هتل و ایر لاین و خدمات با هم تفاوتی دارند ؟

 26. با سلام
  لطفا در مورد نوع خطوط هوایی تور زیارتی کربلا هم توضیح دهید . قیمتهای ارائه شده بر مبنای کدام خط پروازی است ؟ ماهان ، قشم ایر و یا …

 27. سلام ایا تورهای هوایی کربلا و نجف زیر 1 هفته هم دارید؟و نمایندگی تو شهرهای دیگه مثل کاشان دارید که برای ثبت نام مراجعه به تهران نیاز نباشه؟ در ضمن چند روز قبل از تاریخ تورها میشه ثبت نام کرد؟ مرسی

  1. سلام
   تورهای کربلا 6 یا 7 شب هستن ، خیر تو شهرستان نمایندگی نداریم ، برای ثبت نام نیاز به مراجعه حضوری نیست با ارسال مدارک ثبت نام شما انجام می شود . تا یک هفته قبل از پرواز باید ثبت نام کرده باشید .

 28. سلام
  درصورتیکه برای روز اربعین تا 1 هفته تصمیم سفر به عتبات را داشته باشیم ایا شما امکان رزرو هتل در این 2 شهر را در این تاریخ دارید؟

 29. سلام خواهشمندم دانم
  اگر امکان دارد برنامه کامل تورها را تا قبل از اربعین اعلام نموده تا بشه برنامه ریزی دقیقی انجام داد. با تشکر

 30. سلام من سوال داشتم در باره تور سفر کربلا اربعین و کیفت هتل و قیمت

  در تلگرام چطوری میتونم سوال کنم .. میشه یک شماره بدید که من از طریق تلگرام تماس بگیرم?

 31. سلام
  وفت بخیر
  ببخشید با همین قیمت های تور دیگه برای خروج از ایران و یا حمل و نقل در عراق نیاز به پول و خرج و مخارج هستش؟

 32. سلام.وقب بخیر. لطفا بفرمایید:
  مسیر و برنامه سفر زمینی چگونه است؟
  آیا در تمام طول سفر با یک اتوبوس سفر انجام می شود؟
  آیا امکان زیارت سامرا و کاظمین در سفر زمینی آزاد میسر است؟

  1. مسیر رفت زمینی کربلا از ( تهران ) ترمینال غرب آزادی به سمت مرز مهران ، تا مرز مهران اتوبوس ایرانی و در خاک عراق اتوبوس عراقی استفاده می شود . بله زیارت عبوری سامرا و کاظمین انجام می شود .

 33. سلانم روز به خیر من برای برای اول شهریور زمینی می خواستم به تعداد4 نفر ایا تو اول شهریور تور برای کربلا دارید؟

 34. سلام تور دوروزه برای روزه عرفه دترید من میخوام دوروزه برم برگردم بت مادرم من یک دختر مجردم

 35. سلام خسته نباشید تورهای درجه الف برای اوایل مرداد امکان هست داشته باشید؟ چون من دانشجو هستم اگر زودتر بدونم مدارکمو تکمیل کنم

 36. سلام خسته نباشین منظور از هتل های درجه ب چی هست؟امکاناتش با مسیرش تا حرم چجوریه ؟بعد تور ازاد با تور های زیر نظر حج و زیارت چه فرقی دارن؟ممنون میشم جواب بدین

  1. سلام و وقت بخیر ، تور کربلا با هتل های درجه ب در حد هتل های 2 ستاره می باشد و فاصله این هتل ها بین 15 تا 20 دقیقه تا حرم هست ، تفاوت تور آزاد کربلا با سازمان حج و زیارت در نوع هتل و فاصله هتل می باشد .

 37. سلام
  تورهای بعد ماه رمضان کی اعلام میشه و اینکه اتاق ها چند نفره هست. مثلا به ما که زن و مرد هستیم یک اتاق دو نفره داده میشه؟ کیفیت هتل های درجه 1 بیشتر است یا vip?

 38. سلام . من یک نفرم ‌ . و تقاضای اتاق تک نفره در شهرهای نجف و کربلا و کاظمین دارم . آیا همچین قراردادی ممکن هست؟ چقدر باید هزینه اضافه بپردازم ؟ و اینکه این قرارداد باید ۱۰۰ در ۱۰۰ قابل اجرا باشه . ممنونم از پاسخوگییتون

 39. سلام خسته نباشید مدت اقامت در کربلا رو نمیشه به 2 یا 3 رو کاهش داد به انتخاب فرد بعد هزینه رو کم کرد؟

 40. با سلام مجدد ۰ من قثد دارم ان ساالله اربعین برای پیاده روی نجف و کربلا بروم۰ آیا شما کاروان برای آن تاریخ دارید ۰ من خانم مجرد هستم ۰ بالای ۴۰ سال

 41. سلام
  شنیده ام در فرودگاه بغداد سگ پلیس را برای بازرسی بکار می گیرند و برخورد ماموران نیز با ایرانیان توهین آمیز است ولی در فرودگاه نجف این دو مشکل وجود ندارد اگر هم در مسیر رفت و هم برگشت زائرین از فرودگاه نجف ترانسفر شوند بسیار عالیست شخصا حاضرم هزینه بیشتری را نیزدر صورت نیاز متحمل شوم آیا این امکان وجود دارد ؟
  با تشکر

 42. درود بر شما، از طلاب پاکستان و مقیم حوزه علمیه قم هستم، آیا غیر ایرانی ها مثل ما هم می توانند همسفر شما در تور کربلا و نجف باشند؟ اگر ممکنه با چه شرایطی؟

 43. سلام
  وقت بخیر
  من شنیدم که خانم مجرد نمیتونه تنها سفر کنه به کربلا.آیا این حرف صحت داره؟